Kurz OWDPokud chcete začít s potápěním, je pro Vás určena právě tato nabídka - kurz potápění PADI Open Water Diver (potápěč na otevřených vodách). Po absolvování kurzu získáte certifikát opravňující Vás k potápění na otevřených vodách do hloubky 18 metrů po celém světě. Kurz mohou absolvovat i děti už od věku 10 let (s hloubkovým omezením do 12 metrů). Během kurzu projdete školením použití potápěčské výstroje a získáte potřebné dovednosti, potřebné pro bezpečný pobyt pod vodou.

Vstupní požadavky:
- věk od 15 let, jako Junior Open Water Diver od 10 let, dobrý zdravotní stav, je třeba umět plavat

Trvání kurzu: 3 dny
Kurz se skládá ze třech modulů: výuka teorie, nácvik v chráněné vodě, ponory na otevřené vodě.

Výuka teorie: Shlédnete instruktážní film, popisující nezbytné znalosti a ukazující dovednosti potřebné pro potápění. Dostanete učebnici ke kurzu OWD, kterou je třeba prostudovat. Film i kniha jsou k dispozici v českém jazyce. V průběhu celého kurzu budete probírat a ověřovat získané vědomosti společně s instruktorem. Teoretická část kurzu je zakončena testem. Pro zájemce o online studium potápěčské teorie může být k dispozici také PADI eLearning®.

Trénink v chráněné vodě (bazéně): Ještě před skutečnými ponory trénujeme v bazéně či mělké klidné vodě základní dovednosti a návyky potřebné pro potápění. Naučíte se sestavit a obsluhovat potápěčskou výstroj, dále projdete výcvikem, který Vám umožní nabýt dovednosti pro bezpečné potápění. Z prováděných cviků zmiňujeme například: očištění masky pod vodou bez nutnosti vynoření se, kontrola vztlaku a také nácvik toho, jak se zachovat v různých havarijních situacích.

Potápění na otevřené vodě: ​Další částí kurzu je výcvik na otevřené vodě, to znamená, že absolvujete 4 ponory, které se odbývají z lodi na útesech v okolí Hurghady. Na otevřené vodě se rovněž opakujeme některá cvičení prováděná ve vodě chráněné.

Cena kurzu 290 Eur zahrnuje:
- 3 dny kurzu s česky nebo anglicky mluvícím instruktorem
- vypůjčení kompletní potápěčské výstroje
- loogbook (knížka pro zapisování ponorů)

Doplatky za:
- certifikát + učebnice PADI - celkem 100 Eur
 

Typický příklad průběhu kurzu:

1. den
8:30 - 10:00 výuka teorie (shlédnutí instruktážního filmu, výklad teorie)
10:00 - 11:00 příprava potápěčské výstroje, instruktáž před nácvikem potápění v chráněné vodě (zásady bezpečnosti, potápěčské signály, vysvětlení cviků)
11:00 - 15:00 nácvik v chráněné vodě (bazéně)
2. a 3. den
8:30 - 16:00 dva výcvikové ponory na otevřené vodě za den, ponory se dělají z lodi u korálových útesů
  

Potápění si nejprve můžete s námi vyzkoušet - nabízíme ZKUŠEBNÍ PONORY.
   

  
Facebook Jsme na Facebooku  I  Kontaktujte nás