Hurghada nabízí mnoho potápěčských lokalit, které se liší jak náročností, tak i v tom, co se na nich dá uvidět. Při plánování, na jaké lokality vyrážíme, se řídíme podle toho, kde s námi potápěči už byli tak, aby se podívali během svého pobytu na co nejvíce odlišných míst. Ale je potřeba vzít také v potaz, že dostupnost některých lokalit závisí na aktuálním počasí, například na některé lokality nelze vyjet za silného větru.Hurghada - místa k potápění 

Shaab El Erg

Severním směrem nejvzdálenější potápěčská lokalita. Nachází se mezi Hurghadou a El Gounou, proto sem lodě z El Gouny připlouvají vzhledem k vzdálenosti častěji. Na tomto útesu kotví také safari lodi jedoucí severním směrem. Na útesu můžeme pozorovat pěkné tvrdé koráli zejména v průplavu mezi hlavním útesem a menší Gottou Shaab El Erg. V severní části najdeme korálovou zahradu a věže porostlé různými druhy korálů. Avšak místo je známé zejména proto, že zde můžeme potkat skupinu delfínů, zvláště za klidných, bezvětrných dnů. Pokud se jich nebudeme dotýkat, máme šanci si zaplavat mezi těmito vodními savci.

Abu Nugar

Velký útes o tvaru písmena “T” je obklopen písečným platem, na kterém je rozseto množství větších či menších ergů. V okolí tohoto útesu je možné nalézt několik potápěčských lokalit jako: Shaab Iris, Erg Iris, Gotta Abu Nugar, Shaab Abu Nugar. Shab Iris je pěknou lokalitou vhodnou pro podvodní fotografování. Podvodní ergy jsou rozprostřené na písčitém dně porostlém tvrdými koráli. Také v mělké části hlavního útesu můžete nalézt velké stolové koráli obklopené množstvím korálových rybek. Díky tomu, že místo není vystaveno nadměrné návštěvnosti velkého počtu potápěčů, dává vám to pocit, že se tu pře vámi ještě nikdo nepotápěl.

Abu Galawa

Dlouhý útes na severu Hurghady, v jehož okolí můžeme nalézt hned několik lokalit. Marsa Abu Galawa – místo s chráněnou lagunkou, převážně písečným mělkým platem se zahradami úhořovců (eal gardens) přecházejícím do korálové zahrady na hraně drop-offu. Sakhwa Abu Galawa – nejsevernější z lokalit útesu Abu Galawa a také nejzajímavější, místo s korálovými zahradami a stěnou porostlou v hloubce okolo 10 metrů četnými vějíři rohovitek v kombinaci s měkkými fialovými laločníky, k nalezení různé druhy nahožábrých plžů. Gotta Abu Galawa - nedaleký kruhovitý útes obklopen platem s několika korálovými věžemi a korálovou zahradou se zajímavými tvrdými koráli. Erg Abu Galawa – dostupný jen za bezvětrného počasí s možností silnějších proudů a výskytem obrovských stolových korálů.

Umm Gamar

Potápěčská lokalita situovaná u ostrova ve tvaru půlměsíce. Z jižní strany je obklopen mělčím platem, avšak obvykle potápěči směřují přes plato ve východním směru až k hluboké stěně. Po cestě míjejí velké korálové bloky porostlé jak tvrdými tak i mnoha měkkými koráli obývanými hejny ryb. Z hluboké stěny vyrůstají tři korálové věže, v první z nich se nachází puklina obývaná velkým hejnem glass fish (parmovců skleněných) a menšími druhy kaniců. Ve druhé věži, pokud se zanoříme až do 28 metrů je možné zaplout do malé jeskyně. Místo je vhodné jak pro začátečníky tak i pokročilé. Ti zkušenější zde mohou vyskočit na proudový ponor (drift), který začne nad hlubokou stěnou a bude končit až na mělkém platě. Na útesu je možné často potkat velké murény nebo i želvu.

Shaabruhr Umm Gammar

Lokalita položená poblíž ostrova Umm Gamar. Většinou se na těchto dvou lokalitách během jednoho dne odbývají oba ponory. Shaabruhr Umm Gamar je dlouhý útes, na jehož západní straně najdeme plato, které směrem k východu nejprve pomalu klesá ze 14 metrů až do hloubky okolo 30 metrů, kde končí a přechází do příkrého drop-offu (stěny). Na špičce útesu na hraně plata se nalézají zbytky vraku egyptské armádní zásobovací lodi. V mělčí části zase velké množství převisů a jeskyněk. V horní části loví potravu hejna červených bradáčů, nad drop-offem zas hejna modrých chňapalů, kteří slouží jako kořist pro lovící je tuňáky. Opět jsou často vidět velké murény,barakudy nebo kanici. Lokalita je vhodná i pro proudové ponory (drift).

Carless Reef

Dva velké podvodní ergy položené na mělčím zhruba 14 metrovém platu, které rychle klesá a na severu padá příkrou stěnou do velkých hloubek. Vzhledem k tomu, že vršek ergů je zhruba 3 metry pod vodní hladinou, není zde žádná ochrana před vlnami a proudy. Potápění je tu možné pouze za bezvětrného počasí. Setkáváme se tu se silnějšími proudy přicházejícími ze obvykle ze severu, ale není možné se na tento směr spoléhat. Na platě mezi ergy najdeme korálovou zahradu plnou různých druhů korálů a na hraně drop-offu korálové věže plné puklin plných korálového života. Útes je známý tím, že zde můžeme potkat velké murény volně přeplouvající mezi korálovými bloky, nebo krmící se želvu. Podél stěny potkáváme hejna ryb, ale i velké kanice…

El Fanadir

3 km dlouhý útes se táhne ze severu na jih (vzhledem k délce útesu tu máme 2 lokality El Fanadir North a South). Podél stěny se nachází písčité plato, na počátku úzké, avšak postupně se rozšiřující v jižním směru. Plato končí hlubokou stěnou (drop-off). Útes je zajímavý rozmanitostí podvodních živočichů, které zde můžeme nalézt: ve stěně je ukryto množství perutýnů, různých druhů murén, ropušnic nebo chobotnic. Můžeme tu udělat snadný proudový ponor, kdy nás proud unáší ze severu na jih. Útes je vhodný též pro noční ponory, kdy můžeme potkat také velkého nahožábrého plže – španělskou tanečnici.

El Fanous (West)

Útes s velkou lagunou, ve které je možné velmi často potkat delfíny. Po vyplutí z laguny se dostaneme ke korálovým blokům, které jsou hojně porostlé koráli. Mezi nimi se nachází korálová zahrada zajímavá obrovskými stolovými koráli. Můžeme zde narazit i na želvu nebo velké čtverzubce. Je také možné udělat proudový ponor – přeplaveme okolo ergů, pak zamíříme ke stěně a nakonec vplujeme do mělké laguny, kde na písku můžeme uvidět mořské jazyky nebo i dráčky nebo se zabavit s klauny bránícími svou sasanku.

El Fanous (East)

Kousek od stěny najdeme korálovou zahradu, přes kterou je možné doplout k několika věžím s pestrým korálovým životem, s puklinami plnými parmovců skleněných (glass fish) plovoucích mezi různobarevnými měkkými koráli, s okolo se prohánějícími kranasy lovícími drobný rybí potěr a na dně číhajícími odranci (stone fish). Velmi pěkná je druhá prostřední věž, která určitě na delší chvíli zabaví podvodní fotografy. Zadní – severní část stěny je díky proudům přinášejícím živiny též plná života. Najdeme zde obrovské tvrdé koráli a občas tu narazíme na želvu, napoleona nebo velkého kanice.

Turtle Bay

Dvě nevelké laguny položené jedna vedle druhé. Z první laguny vyplouváme mělkým průsmykem, během přeplouvání musíme být opatrní, protože nad útesem je hloubka jen 1 - 2 metry. Podél venkovní stěny pokryté tvrdými koráli doplujeme do druhé laguny. Tady najdeme rozsáhlou korálovou zahradu, kde si můžeme prohlédnout rozmanité druhy korálů. Už jméno útesu napovídá, že je možné potkat tu želvy, které se živí měkkými koráli porůstajícími korálovou zahradu. Občas se zdaří potkat jiné zajímavé živočichy jako síbu skvrnitou (eagle ray) nebo delfíny připlouvající z blízkého El Fanous.

Small Giftun

Ostrov Small Giftun je součástí národního parku. Okolo něj je možné udělat různé ponory, ale ze všech nejzajímavější je proudový ponor. Drift začíná nad hlubokou stěnou kousek za budovou policejní stanice, která se na ostrově nachází. Plaveme (někdy se opravdu vezeme) s proudem v optimální maximální hloubce mezi 27 – 30 metry a po cestě si prohlížíme obrovské vějíře gorgonií vyrůstající ze stěny. Je možné spatřit opravdu velké napoleony, kanice nebo tuňáky lovící nad drop-offem. Následně překřížíme v našem směru rozvírající se plato porostlé velkými tvrdými koráli a dojdeme až ke stěně hlavního útesu, která je též pestrá a členitá, plná podmořského života. Není pochyb, že se jedná o jeden z nejzajímavějších ponorů v Hurghadě.
Ještě o kousek dál, než co bychom skákali na drift, je lokalita zvaná Erg Somaya, je zde možné kotvit jen za dobrého počasí a často jsou tu silné proudy, ovšem lokalita stojí za to. Hned pod lodí útes padá do hloubek a na 30 metrech tu najdete věž – komín plný měkkých korálů, a pak na hloubce okolo 10 metrů další věž obsypanou červenými bradáči. Celý útes je členitý a plný rozmanitých druhů korálů a ryb, často jsou k vidění i želvy.

Abu Ramada

Ostrov, kolem kterého se nachází několik potápěčských lokalit. Je možné tu udělat stacionární ponor stejně jako ponor v proudu. Nejpopulárnějším místem k potápění je South Abu Ramada, které charakterizují terasy skalnatého plata s mnoha korálovými bloky a věžemi. Po jižním platu je možné dorazit až k zahradě úhořovců (eal garden). Ponor se obvykle končí nad menším vrakem v hloubce 5 metrů, kde často nacházíme krokodýlí ryby (zploštěnce). Dalším místem je Erg Abu Ramada – nevelká, ale zato velmi pěkná lokalita, zvaná také Camel Reef - tři spojené věže se spoustou měkkých korálů obklopené početnými hejny červených bradáčů, obvykle se silnějším proudem - můžete tu buď zažít potápěčské "nebe" nebo "peklo", pokud je proud příliš silný. Dále je možné potápět na North Abu Ramada, což je náročná lokalita se silnými proudy. Na dvou posledně zmiňovaných lokalitách je možné zakotvit jen za příznivého počasí.

Gotta Abu Ramada

Oválný útes, u kterého je možné potápět ze dvou stran: Gotta Abu Ramada (East), Gotta Abu Ramada (West), dá se také vyskočit na drift a prohlédnout si velké korálové věže stojící v severní části. Celý útes obklopuje široké plato 12 – 14 metrů hluboké. Ve východní části útesu nalezneme korálovou zahradu, zformovanou jako rozsáhlý labyrint s velkými hejny zde žijících korálových ryb. Není neobvyké tu spatřít velké tuňáky lovící ve všudypřítomných hejnech. Na západní části stojí za vidění velké korálové věže a stabilně se vyskytující mnohačetné hejno parmic. Lokalitě se také říká Aquarium. Díky nevelké hloubce je místo vhodné pro všechny potápěče, bez ohledu na jejich kvalifikaci. Místo je velice populární a je považováno za jedno z nejhezčích v Hurghádě.

El Aruk

Nachází se nedaleko ostrova velký Giftun. Na rozlehlém platu o hloubce 10 – 15 metrů je rozseto vice než 40 korálových ergů - sloupů. Díky tomu zde najdeme mnoho kotvišť a tedy hned několik potápěčských lokalit. Občas i tady narazíme na silnější proud, díky kterému jsou ergy obklopeny červenými bradáči. Najdeme zde nepřebernou pestrost korálových rybek. V puklinách některých ergů se skrývají mědění metaříci, někdy můžeme spatřit skupinku perutýnů útočících na menší rybky. Často nacházíme dobře se maskující velké ropušnice nebo jejich příbuzného velice jedovatého “Red Sea Walkmana” (Iminikus vláknitý).

Magawish

Lokality situované na 10m hlubokém platě poblíž ostrova Magawish, na kterém se nacházejí nepříliš velké korálové bloky - ergy. Aruk Talata – místo s velkým množstvím klaunů a sasanek, trnuch modroskvrnných, s hejny parmic a jiných rybek, někdy připlují i barakudy. Shaab Eshta – dva menší ergy v těsné blízkosti, v okolí jsou malé ale velmi živé korálové bločky a také mořská tráva. Shaab Petra – menší erg vedle s ještě menším bratříčkem, v jehož prasklině žijí metaříci mědění, je odtud možné doplout k Tifany, což je erg o podobné velikosti.

Hamda

Stěna na severní straně velkého Giftunu, v té části, kde samotný ostrov spadá srázem dolů. A tak je tomu i pod vodou. Ale vytvořila se tu malá pláž (lokalita je také někdy nazívaná Stone beach) a záliv, kde je možno kotvit, ovšem pouze za příznivého počasí. Je tu vidět murény, větší kanice, tuňáky a horní část útesu je členitá a bohatě porostlá různými koráli.

Banana Reef

Útes se nachází mezi ostrovy velký a malý Giftun, je otevřený ze severní strany a mezi ním a velkým Giftunem klesá mořské dno do velkých hloubek. Poplaveme podél hlavního útesu, který svým tvarem připomíná banán, při ponoru od něj ale také kousek odplaveme k většímu ergu pěkně porostlému měkkými koráli, s hejny malých rybek a je lovícími dravci. Najdeme zde hejna klipek a občas sem připlují větší druhy rejnoků, jako síba skvrnitá (eagle ray).

Torfa El Shahed

Toto místo se nachází nedaleko Banana Reef, ale vzhledem k chráněné laguně, kde kotví lodi, a slabším proudům je vhodné i pro méně zkušené potápěče. Mělká voda a bohatá fauna i flora činí toto místo velmi atraktivním. Můžeme vyplavat ven z laguny na vnější stranu a obeplavat několik ergů hojně porostlých měkkými koráli zejména na jejich severních stranách, kde jim proud přináší živiny. Je tu možné udělat též proudový ponor a tak se dostat ke vzdálenějším ergům. Dají se tu potkat želvy a síby skvrnité.

Shaab Sabina

Útes, u kterého se rozprostírá rozsáhlý labyrint korálových zahrad, je situován také mezi ostrovy malý a velký Giftun. Lokalita je vhodná pro proudový ponor (drift), tak se dostaneme co nejdále do korálových zahrad a můžeme mezi nimi a přes ně libovolně přeplouvat. Hloubka ponoru se pohybuje mezi 5 – 14 metry, vzhledem k tomu, že korálové zahrady jsou zajímavé právě v těchto malých hloubkách.

Ras Disha

Malá zátoka nacházející se u pobřeží v jižní části Hurghady. Samotný hlavní útes je už zajímavý, ale přece jen ergy, které při návratu obeplouváme, stojí určitě za to prozkoumat. V jednom z nich najdeme tunel na hloubce 5m, kde můžeme strávit bezpečnostní přestávku pozorujíc početná hejna parmovců skleněných (glass fish).

Abu Hashish

Útes okolo ostrova Abu Hashish je také situován na jihu Hurghady. Kolem se rozkládá plato, které pomalu klesá z 10 do 20 metrů a pak dále padá do hloubky. Na platu můžeme prozkoumávat korálové bloky, ale najdeme tu také mořskou trávu. Potkáváme tu dost trmuch modroskvrnných, murén nebo čtverzubců. Zkušenější potápěči si mohou udělat hlubší ponor až na drop-off a ti méně zkušení procházet korálovou zahradu na mělkém platu.
 

V blízkosti pobřeží Hurghády máme také dva vraky, na které se běžně potápíme: minolovku El Mina, poblíž rybářskou loď Mohammed Hasabela, menší vrak v přístavišti Balena a potápěčskou loď Suzanna (Excalibur). Více informací o vracích a potápění na nich naleznete zde.

  

  
Facebook Jsme na Facebooku  I  Kontaktujte nás